Monday, July 24, 2017

The Best of Boohoo Premium
Power dressing has hit the high street with a bang with the launch of the limited edition Boohoo Premium Collection. From tasselled playsuits to sizzling bodycons this range will step up your going out wear and occasion fashion to the next level. Find my top picks below which you can shop by clicking the item that catches your eye and lust over the full collection here! Enjoy x

SHARE:

Sunday, July 23, 2017

The Future of Education: Classroom Design & Decor TrendsHow do you envision the classroom of 2050? Will technology have completed surpassed the crucial role of teacher? Will the "chalk and talk" method be as prehistoric as the dinosaurs? How will children be equipped to survive and thrive in a rapidly changing world? As a newly qualified teacher the above questions spark my curiosity and challenge me on a regular basis. Classroom design and decor are realms that we as educators often tend to neglect due to our ever demanding schedules and this certainly needs to change going forward. The aim of this post is to shine a light on six trends that will shape the future of design and decor in our classrooms in years to come.
SHARE:

Thursday, July 6, 2017

Dílseacht an Rialtais i leith na GaeilgeIs buaine dílseacht na toice an tsaoil agus toisc gurb í an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann ní mor a admháil go bhfuil dualgas suntasach ag an stát i leith an teanga (O Murchú 2008).Is léir gur cheist casta leathan atá idir lámha ag an údar anseo. É sin ráite tá trí spriocanna agam i gcomhair an taighde seo 1) anailís a dhéanamh ar pholaisithe agus straitéisí an Rialtais maidir le forbairt teanga 2) smaointeoireacht chriticiúil  a léiriú ar thorthaí na polasaithe sin agus 3) ceisteanna machnamha a  chur os comhair an leitheoir maidir le meon an Rialtais. Bíonn dha thaobh ar an mbád i gconaí  agus sular fhocal scoir a scríobh déanfaidh an taighdeoir iniúchadh ar bhuanna agus earraidí an Rialtais faoi stiúir fíanaise luachmar. Díreofar isteach ar Acht na dTeangacha, an Straitéis 20 Bliain, cursaí Gaeltacha, agus dul chun cinn na teangan sa chóras oideachais agus sna meáin chumarsáíde. 
SHARE:
Blogger Template by pipdig